logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Biểu mẫu thanh toán

30.05.18 | 403 |

DANH MỤC BIỂU MẪU

 

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

Download

1

Giấy đề nghị thanh toán

  Downdoad

2

Giấy đề nghị chuyển khoản

  Download

3

Giấy nộp tiền

 

Downdoad

4

Bảng chấm công

01a-HD

Download

5 Giấy đề nghị tạm ứng C42-HD Download
6 Bảng kê tổng hợp thanh toán các khoản thu nhập khác   Download
7 Mẫu thanh toán tiền giáo viên sinh hoạt chủ nhiệm.   Download