logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Dành cho HSSV

Bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2017-2018.