logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018 cho khóa 2016

12.12.18 | 127 |

Phát cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018 cho khóa 2016

Ngày 12/12/2018 nhà trường tiến hành phát tiền “Cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2018” qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho Học sinh – Sinh viên khóa 2016.

 

Khoá

Bậc đào tạo

Kỳ

Ghi chú

2016

Cao đẳng các ngành

5

4 tháng cuối năm 2018

Cao đẳng các nghề

5

4 tháng cuối năm 2018

 

Lưu ý: Những Học sinh – Sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Mọi thắc mắc, hoặc khiếu nại  sinh viên liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 25/12/2018. Mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không giải quyết.

                                                                                      

   Phòng Tài Chính – Kế toán.