logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí nữ sinh kỹ thuật cho khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021.

22.06.22 | 1805 |

Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí nữ sinh kỹ thuật cho khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021.

Phòng Tài Chính - Kế Toán Trường CĐKT Cao Thắng đã chuyển tiền cho sinh viên khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021 qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho các đối tượng sau:

  • Cấp bù tiền học phí miễn, giảm 6 tháng dầu năm 2022 (Kỳ 6_khóa 2019, Kỳ 4_khóa 2020, Kỳ 2_khóa 2021).
  • Đối tượng Dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng đầu năm 2022 (Khóa: 2019; 2020; 2021).
  • Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho “Nữ sinh kỹ thuật” (Kỳ 2_Khóa 2021; Kỳ 4_khóa 2020; Kỳ 6_khóa 2019).

Những sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại: 0904.433.291 (Thầy Tuấn) từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022.

 Phòng Tài Chính – Kế toán.