logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021

15.09.22 | 2930 |

Phát tiền học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021

Ngày 15/09/2022 Phòng Tài Chính - Kế Toán Trường CĐKT Cao Thắng đã chuyển tiền cho sinh viên khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021 qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho các đối tượng sau:

  • Học Bổng khuyến khích học tập (Kỳ 5_Khóa 2019; Kỳ 3_khóa 2020; Kỳ 1_khóa 2021).

Những sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Tài Chính – Kế Toán từ ngày 15/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022.

 Phòng Tài Chính – Kế toán.