logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2019, khóa 2020, khóa 2021 và khoá 2022.

21.12.22 | 4004 |

Phát tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2019, khóa 2020, khóa 2021 và khoá 2022.

Phòng Tài Chính - Kế Toán Trường CĐKT Cao Thắng đã chuyển tiền cho sinh viên khóa 2020, khóa 2021 và khóa 2022 qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho các đối tượng sau:

  • Cấp bù tiền học phí miễn, giảm 4 tháng cuối năm 2022 (Kỳ 5_khóa 2020, Kỳ 3_khóa 2021, Kỳ 1_khóa 2022).
  • Đối tượng Dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng cuối năm 2022 (Khóa: 2020; 2021; 2022).
  • Học bổng khuyến khích học tập (Kỳ 2_Khóa 2021; Kỳ 4_khóa 2020; Kỳ 6_khóa 2019).

Những sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại: 0904.433.291 (Thầy Tuấn) từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 26/12/2022.

 Phòng Tài Chính – Kế toán.