logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Dành cho HSSV

Hướng dẫn thanh toán kinh phí đào tạo khoá 2024 qua kênh VNPAY
Phát tiền học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí nữ sinh kỹ thuật cho khóa 2021, khóa 2022 và khóa 2023
Phát tiền học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2020, khóa 2021 và khóa 2022
Phát tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2019, khóa 2020, khóa 2021 và khoá 2022.
Phát tiền học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021
Hướng dẫn thanh toán kinh phí đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng qua VNPAY
Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí nữ sinh kỹ thuật cho khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021.
Gia hạn thời gian nộp kinh phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
Hướng dẫn thanh toán tiền bảo hiểm y tế HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng
Phát tiền học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2018, khóa 2019 và khóa 2020.