logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí nữ sinh kỹ thuật cho khóa 2021, khóa 2022 và khóa 2023.

26.06.24 | 222 |

Phát tiền học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí nữ sinh kỹ thuật cho khóa 2021, khóa 2022 và khóa 2023

Ngày 26/06/2024 Phòng Tài Chính - Kế Toán Trường CĐKT Cao Thắng đã chuyển tiền cho sinh viên khóa 2021, khóa 2022 và khóa 2023 qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho các đối tượng sau:

  • Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho “Nữ sinh kỹ thuật” (Kỳ 2_Khóa 2023; Kỳ 4_khóa 2022; Kỳ 6_khóa 2021).
  • Học Bổng khuyến khích học tập (Kỳ 1_Khóa 2023; Kỳ 3_khóa 2022; Kỳ 5_khóa 2021).

Những sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại: 0904.433.291 (Thầy Tuấn) từ ngày 26/06/2024 đến hết ngày 05/07/2024.

 Phòng Tài Chính – Kế toán.