logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

07.03.18 | 958 |

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng.

File đính kèm