logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017

29.03.17 | 1045 |

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của Bộ Công Thương cho trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

File đính kèm