logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền học bổng khuyến khích học tập cho khóa 2018, khóa 2019 và khóa 2020

04.03.22 | 1148 |

Ngày 04/03/2022 Phòng Tài Chính - Kế Toán Trường CĐKT Cao Thắng đã chuyển tiền cho sinh viên khóa 2018, khóa 2019 và khóa 2020 qua tài khoản Ngân hàng Agribank cho các đối tượng sau:

  • Học Bổng khuyến khích học tập (Kỳ 6_Khóa 2018; Kỳ 4_khóa 2019; Kỳ 2_khóa 2020).

Những sinh viên chưa cung cấp số tài khoản, cung cấp sai hoặc mượn tài khoản của người khác đều không được nhận tiền trong đợt này. Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Tài Chính – Kế Toán từ ngày 07/03/2022 đến hết ngày 11/03/2022.

 Phòng Tài Chính – Kế toán.