logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền học bổng cho khóa 2014, khóa 2015 và khóa 2016

23.10.17 | 1251 |

Bắt đầu từ ngày 26/10/2017 đến hết ngày 10/11/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Học Bổng” cho khóa 2014, khóa 2015 và khóa 2016.

Khoá

Bậc đào tạo

Kỳ

Ghi chú

2016

Cao đẳng

1

 

Cao đẳng nghề

1

 

Trung cấp chuyên nghiệp

1

 

2015

Cao đẳng            

3

 

Cao đẳng nghề

3

 

Trung cấp chuyên nghiệp

3

phát cho từng cá nhân

2014

Cao đẳng

5

phát cho từng cá nhân

Cao đẳng nghề

5

phát cho từng cá nhân

 

- Khi đến nhận tiền, yêu cầu các cán bộ lớp mang theo sổ học bổng, thẻ HSSV (hoặc CMND) của cán bộ lớp và người được nhận học bổng. Những lớp chưa có sổ học bổng đề nghị liên hệ Phòng Công Tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để được cấp. Nhà trường chỉ giải quyết cho các đối tượng đã được xét duyệt và mang theo đầy đủ các giấy tờ trên.

-  Nhận tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán (Lầu 1 dãy nhà E)

                                                                                     

       Phòng Tài Chính – Kế toán.