logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phát tiền miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật, Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

18.12.17 | 1204 |

Bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2017-2018.

Bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, nhà trường tiến hành phát tiền “Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật” Học kỳ 1 Năm học 2017-2018.

 

Khoá

Bậc đào tạo

Kỳ

Ghi chú

2017

Cao đẳng

1

 

Cao đẳng nghề

1

 

Trung cấp chuyên nghiệp

1

 

2016

Cao đẳng

3

 

Cao đẳng nghề

3

 

Trung cấp chuyên nghiệp

3

 

2015

Cao đẳng

5

 

Cao đẳng nghề

5

 

 

- Khi đến nhận tiền, yêu cầu sinh viên mang theo thẻ HSSV (hoặc CMND) và biên lai nộp kinh phí hoặc giấy nộp tiền của ngân hàng Agribank. Nhà trường chỉ giải quyết cho các đối tượng đã được xét duyệt và mang theo đầy đủ các giấy tờ trên.

-  Nhận tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán (Lầu 1 dãy nhà E)

                                                                                     

       Phòng Tài Chính – Kế toán.