logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Biểu mẫu thanh toán

03.11.20 | 11163 |

 

DANH MỤC BIỂU MẪU

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

Tải

1

Giấy đề nghị thanh toán

 

Downdoad

2

Giấy đề nghị chuyển khoản

 

Download

3

Giấy nộp tiền

 

Downdoad

4

Bảng chấm công

C01-HD

Download

5

Giấy đề nghị tạm ứng

C42-HD

Download

6

Bảng kê tổng hợp thanh toán các khoản thu nhập khác

 

Download

7

Mẫu thanh toán tiền giáo viên sinh hoạt chủ nhiệm.

 

Download