logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hướng dẫn thanh toán tiền bảo hiểm y tế HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng

06.03.22 | 51793 |

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ HSSV TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

Sinh viên chọn 1 trong 3 cách sau để nộp bảo hiểm y tế sinh viên.

Cách 1: Nộp qua hình thức quét mã VNPAY QR: (Xem hướng dẫn).

Bước 1: Truy cập website: https://www.vban.vn

Bước 2: Chọn mục “Thanh toán Hóa đơn” => Chọn mục “Thanh toán Học phí”

Bước 3: Sinh viên chọn và nhập đầy đủ các thông tin như sau:

- Trường học: chọn “Trường Cao Đẳng KT Cao Thắng”

- Loại thu tiền: chọn “Học phí/bảo hiểm”

- Mã sinh viên/học sinh: nhập “Mã sinh viên”

- Nhập mã xác thực

- Nhấn “Tiếp tục”

- Kết quả trả về chi tiết thông tin bảo hiểm y tế HSSV => chọn thông tin thanh toán => nhấn “ Thanh toán”

Bước 4: Thí sinh chọn “Phương thức thanh toán”.

Bước 5: Kiểm tra thông tin kết quả giao dịch

 

Cách 2: Nộp qua ví điện tử MOMO: (Xem hướng dẫn)

  • Sinh viên chưa có ví MoMo: thì tải ứng dụng ví điện tử MoMo, đăng ký tạo tài khoản đăng nhập và liên kết ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.
  • Sinh viên đã có ví MoMo: thanh toán tiền bảo hiểm y tế HSSV theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập app MoMo

Bước 2: Chọn mục “Tất cả dịch vụ” trên app MoMo

Bước 3: Chọn Thanh toán học phí

Bước 4: Chọn “Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng”

Bước 5: Chọn nút “Thay đổi” để thay đổi loại phí cần thanh thoán "Phí bảo hiểm" => nhập mã sinh viên => Chọn nút “Tiếp tục”

Bước 6: Chọn hóa đơn cần nộp => Chọn nút “Thanh toán”

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin => Chọn nút “Xác nhận”

Bước 8: Thông báo giao dịch thành công

Lưu ý: Sinh viên cần chụp lại màn hình thanh toán khi giao thành công để đối chiếu khi cần.

 

Cách 3: Nộp qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Agribank:

  • Tại quầy giao dịch

Sinh viên hoặc người thân đến các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Agribank theo hình thức “Bill Payment”.

Sinh viên hoặc người thân cung cấp “Mã số sinh viên” và tên trường “CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng” cho nhân viên ngân hàng. Sau khi nộp tiền SV giữ lại chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận khi cần thiết.

Lưu ý: Nhắc nhân viên ngân hàng nộp theo hình thức "Bill Payment". Sinh viên không được chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà trường.

  • Kênh Agribank Internet Banking

Sinh viên đăng nhập Internet Banking -> chọn Chức năng Thanh toán -> Chọn dịch vụ Thanh toán: Nộp học phí -> chọn Bảo hiểm - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng -> Nhập Mã Sinh viên -> Chọn Tiếp tục để tra cứu Số tiền cần thanh toán -> Nhập mã OTP để xác thực -> Hệ thống thông báo kết quả Giao dịch Thành công

  • Kênh Mobile Banking

Sinh viên/người thân cần có tài khoản tại Agribank và đã đăng ký dịch vụ và cài đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.

- Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking ->  chọn Thanh toán hóa đơn ->  chọn

Nộp học phí ->  chọn Bảo hiểm - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ->  nhập Mã sinh viên ->

chọn Tiếp tục ->  nhập lại mật khẩu dịch vụ Agribank E-Mobile Banking ->  hệ thống thông

báo giao dịch thành công/ Giao dịch không thành công.

 

- Nếu có bất kỳ thắc mắc sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0938054679 (Anh Khanh) để được hỗ trợ việc nộp bảo hiểm y tế từ ngân hàng Agribank.