logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hướng dẫn thanh toán tiền học phí, học ghép, học kỳ phụ, thi lại, bảo hiểm y tế HSSV qua ví điện tử MOMO

12.05.21 | 13622 |

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN HỌC PHÍ, HỌC GHÉP, HỌC KỲ PHỤ, THI LẠI, BẢO HIỂM Y TẾ HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO


     Sinh viên chưa có ví MoMo: thì tải ứng dụng ví điện tử MoMo, đăng ký tạo tài khoản đăng nhập và liên kết ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.

     Sinh viên đã có ví MoMo: thanh toán tiền học phí, học ghép, kỳ phụ, thi lại, bảo hiểm y tế HSSV theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập app MoMo

https://caothang.edu.vn/uploads/images/Tin_Tuc/tin_cao_thang/2020/Cao-Thang-MoMo-2.png

 

Bước 2: Chọn mục “Tất cả dịch vụ” trên app MoMo

https://caothang.edu.vn/uploads/images/Tin_Tuc/tin_cao_thang/2020/Cao-Thang-MoMo-3.jpg

Bước 3: Chọn Thanh toán học phí

https://caothang.edu.vn/uploads/images/Tin_Tuc/tin_cao_thang/2020/Cao-Thang-MoMo-4.jpg

 

Bước 4: Chọn “Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng”

 

 

Bước 5: Chọn nút “Thay đổi” để thay đổi loại phí cần thanh thoán (Học phí, học ghép, kỳ phụ, thi lai, bảo hiểm y tế HSSV)  => nhập mã sinh viên => Chọn nút “Tiếp tục”

 

Bước 6: Chọn hóa đơn cần nộp => Chọn nút “Thanh toán”

https://caothang.edu.vn/uploads/images/Tin_Tuc/tin_cao_thang/2020/Cao-Thang-MoMo-6.png

 

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin => Chọn nút “Xác nhận”

https://caothang.edu.vn/uploads/images/Tin_Tuc/tin_cao_thang/2020/Cao-Thang-MoMo-7.png

 

Bước 8: Thông báo giao dịch thành công

https://caothang.edu.vn/uploads/images/Tin_Tuc/tin_cao_thang/2020/Cao-Thang-MoMo-8.png

Lưu ý: Sinh viên cần chụp lại màn hình thanh toán khi giao thành công để đối chiếu khi cần.